• Ni podkategorij
 • Aktualno

Podeljene nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za leto 2019 v Celju 7. novembra 2019

 

V četrtek, 7. 11. 2019 ob 15.30 so bile v dvorani Celjanka Kongresnega centra Celje - Celjski sejem (Dečkova cesta 1, Celje) podeljene nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za leto 2019. Podelitev je bila ob zaključku tradicionalnega simpozija »Varno in zdravo delo - Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi«, ki sta ga organizirali Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije in Zbornica varnosti in zdravja pri delu.

 

Podeljena je bila ena nagrada za izjemni dosežek, ena nagrada za življenjsko delo, ena nagrada za najboljšo diplomo in šest priznanj za izjemno strokovno delo v društvih varnostnih inženirjev. Utemeljitve najdete v slavnostni brošuri za leto 2019, objavljeni na tej spletni strani.

 

Podeljevalci nagrad in priznanj so bili:

1.      mag. Katja Rihar Bajuk, generalna direktorica Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost!

2.      dr. Jožef Horvat, predsednik uprave Fundacije Avgusta Kuharja,

3.      gospod Stanko Ožbot, predsednik Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije,

4.      gospod Gorazd Sušnik, podpredsednik Zbornice varnosti in zdravja pri delu.

 

Čestitamo!

 

 

 

 

Skupinska fotografija dobitnikov in podeljevalcev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja, Celje, 7. 11. 2019

 

 

60 let Društva varnostnih inženirjev Celje

 

Društvo varnostnih inženirjev Celje bo 15. 11. 2019 ob 11.00 v Knježjem dvorcu v Celju proslavilo svojih 60 let dela, truda in poguma.

 

Čestitamo k visokemu jubileju!

 

Vabilo na proslavo!

 

 

Šesta uprava Fundacije Avgusta Kuharja določila dobitnike nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za leto 2019 - podelitev bo 7. 11. 2019 v Celju

 

Šesta uprava fundacije je 18. 10. 2019 glasovala o dobitnikih nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za leto 2019. Podeljena bo nagrada za izjemni dosežek in za življenjsko delo. Podeljenih bo tudi šest priznanj za izjemno delo v društvih varnostnih inženirjev.

 

Podelitev bo na tradicionalnem posvetu Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDIS) in Zbornice varnosti in zdravja pri delu pod naslovom »VARNO RAVNAJMO Z NEVARNIMI KEMIČNIMI SNOVMI ZA ZDRAVA DELOVNA MESTA« v četrtek, 7. 11. 2019 na lokaciji Kongresni center Zlatorog Celje - Celjski sejem. Program posveta bo od 9.00 do 13.50. Sledi odmor za kosilo. Svečana podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja bo od 15.30 do 16:30.

 

Vabljeni na podelitev!

 

 

Vabilo donatorjem v letu 2019

 

 

FUNDACIJA AVGUSTA KUHARJA vas vabi, da z donacijo podprete podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu za leto 2019. Namen fundacije je krepiti zavest o varovanju zdravja pri delu in podeljevati nagrade in priznanja posameznikom za izjemne strokovne dosežke na tem področju. Sredstva za delo fundacije se zagotavljajo izključno z donacijami pravnih in fizičnih oseb ter odstopljeno dohodnino posameznikov v skladu z Uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije.


Brez vaše podpore naša fundacija ne bi mogla uresničevati svojega namena.


Vnaprej se vam zahvaljujemo za vašo donacijo! Upravičili bomo vaše zaupanje!

 

Vabilo donatorjem v letu 2019 najdete na meniju DONATORJI!

Razpisi za nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za leto 2019

 

Šesta uprava Fundacije Avgusta Kuharja je 31. maja 2019 pripravila razpise za nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za leto 2019:

 

• za nagrado Avgusta Kuharja za izjemni dosežek,
• za nagrado Avgusta Kuharja za življenjsko delo,
• za nagrado Avgusta Kuharja za najboljše diplomsko delo,
• za priznanja Avgusta Kuharja za izjemno strokovno delo v društvih varnostnih inženirjev.

 

Rok za kandidature je 30. 6. 2019. Cilj podelitve je promocija stroke varnosti in zdravja pri delu in njenih izjemnih dosežkov. V letu 2019 bodo nagrade in priznanja Avgusta Kuharja podeljene že triindvajsetič zapored! Podelitev bo na posvetu Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS), ki bo oktobra/novembra 2019.

 

Razpise najdete v meniju RAZPISI.

 

 

Namenite 0,5 % svoje dohodnine Fundaciji Avgusta Kuharja že do 31. 12. 2018, sicer bo o tem, kdo jo bo dobil, namesto vas odločilo ministrstvo


Prijateljem Fundacije Avgusta Kuharja in stroke varnosti in zdravja pri delu

 

Spoštovani! Vabimo vas, da namenite 0,5 % svoje dohodnine Fundaciji Avgusta Kuharja in s tem postanite naš donator! Če namreč tega ne boste storili sami, bo o tem, katera izmed 5000 upravičenih slovenskih nevladnih organizacij bo dobila 0,5 % vaše dohodnine, odločilo namesto vas ministrstvo, pristojno za nevladne organizacije. Tudi ustanova Fundacija Avgusta Kuharja je na seznamu upravičenih prejemnikov, objavljenih na spletni strani FURS in ji torej lahko namenite 0,5 % vaše dohodnine.


POMEMBNO: Tisti, ki se odloči za takšen način doniranja, ne bo v ničemer finančno prikrajšan. Na vašo izbiro ni ne taks in ne sankcij. Donacija ne vpliva na višino vračila ali doplačila dohodnine davčnega zavezanca.

 

Če želite, da bo naša fundacija prejela 0,5 % vaše dohodnine že za leto 2018, morate to storiti najkasneje do 31. 12. 2018. Seveda pa lahko zahtevek vložite tudi po tem datumu, a vaša volja se bo upoštevala šele pri odmeri dohodnine za leto 2019 in naprej.

 

POJASNILO: V letu 2018 je bil sprejet Zakon o nevladnih organizacijah, ki določa, da se 0,5 % neizkoriščenih sredstev dohodnine, ki jih davčni zavezanci ne namenijo za financiranje izbrane nevladne organizacije, od 1. 1. 2019 dalje prenese na Sklad za razvoj nevladnih organizacij. Določa tudi, da za nevladne organizacije pristojno ministrstvo vsako leto odloči, katera nevladna organizacija izmed 5000, ki izpolnjujejo kriterije, bo prejela sredstva tega sklada. Pravno podlago za ustanovitev sklada s 1. januarjem 2019 pa daje novela zakona o izvrševanju proračuna, ki so jo 13. 12. 2018 poslanci sprejeli na izredni seji Državnega zbora RS.

 

Kakšen je postopek za namenitev dela dohodnine izbrani nevladni organizaciji in seveda tudi Fundaciji Avgusta Kuharja? Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko kot davčni zavezanec oddate na enega od dveh možnih načinov:
• elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
• osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu. Obrazec »ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije" najdete in si ga natisnete na naslednji povezavi.

 

NASVETI FURS: Zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije ni treba vlagati vsako leto. Enkrat že vložena zahteva velja za nedoločen čas. To pomeni, da je ni treba vlagati vsako leto. Enkrat že vložena zahteva velja za nedoločen čas. Zahtevo vložite le v primeru, če želite svojo odločitev spremeniti in donacijo nameniti komu drugemu. Zahtevo pa seveda vloži tudi zavezanec, ki se doslej še ni odločil za takšen način doniranja. Donacijo lahko namenite enemu ali največ petim organizacijam. Te so objavljene na posebnem seznamu, ki je objavljen na spletni strani FURS. Če se donacija nameni enemu upravičencu, se mu lahko dodeli največ 0,5 % od odmerjene dohodnine, če pa se razdeli med 5 upravičencev, pa vsakemu pripada 0,1%. Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine. Višina donacije bo odvisna od višine odmerjene dohodnine. Finančni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja.

 

Hvala v naprej za vašo podporo, brez katere Fundacija Avgusta Kuharja ne more izvajati svoje poslanstva - to je promocijo dosežkov stroke varnosti in zdravja pri delu!

 

Podeljene nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za leto 2018

 

Podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu v letu 2018 je bilo v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina, Vipavska cesta 4, Ajdovščina v četrtek, 15. novembra 2018 ob 16.00. Podelitev je bila ob zaključku tradicionalnega simpozija VARNO IN ZDRAVO DELO, ki sta ga v letu 2018 organizirala Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) in Zbornica varnosti in zdravja pri delu pod naslovom VARNO RAVNAJMO Z NEVARNIMI KEMIČNIMI SNOVMI. Nagrade in priznanja so podeljevali mag. Nikolaj Petrišič, uradni zastopnik ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenije Klampfer in vodja Sektorja za varnost in zdravje pri delu na tem ministrstvu, predsednik Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije Stanko Ožbot, predsednik Zbornice varnosti in zdravja pri delu Janez Fabijan in predsednik šeste uprave Fundacije Avgusta Kuharja dr. Jožef Horvat.

 

 

Skupinska slika dobitnikov in podeljevalcev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za leto 2018

 

Posnetek podelitve nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za leto 2018

 

Fotografije s podelitve nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za leto 2018

 

 

 

 

 

Vabilo na podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja v letu 2018

 

Vabimo vas na podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu v letu 2018, ki bo v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina, Vipavska cesta 4, Ajdovščina v četrtek, 15. novembra 2018 ob 15.30.

 

Podelitev bo ob zaključku tradicionalnega simpozija VARNO IN ZDRAVO DELO, ki ga v letu 2018 organizirata Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije in Zbornica varnosti in zdravja pri delu pod naslovom VARNO RAVNAJMO Z NEVARNIMI KEMIČNIMI SNOVMI.

 

Program in prijavnica za simpozij Varno in zdravo delo 2018 - Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi, 15. 11. 2018 v Ajdovščini

 

 

 

Uprava Fundacije Avgusta Kuharja je 3. 10. 2018 sklenila, da v letu 2018 prejmejo nagrade in priznanja Avgusta Kuharja:

 

I. Nagrado Avgusta Kuharja za izjemni dosežek prejme:

 

            Lidija Korat za pristop za celovit nadzor izpostavljenosti nevarnim snovem na delovnem mestu.

 

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske.

 

Nagrajenka prejme kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado v znesku 600 evrov ter se vpiše v evidenco dobitnikov nagrad za življenjsko delo pod zaporedno številko 22.

 

II. Nagrado Avgusta Kuharja za izjemni dosežek prejme:

 

           Leon Vedenik za promocijo duševnega in telesnega zdravja v Policijski upravi Murska Sobota.

 

Predlagatelj: Društvo  varnostnih inženirjev Ljubljana.

 

Nagrajenec prejme kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado v znesku 600 evrov ter se vpiše v evidenco dobitnikov nagrad za življenjsko delo pod zaporedno številko 23.

 

 

III. Nagrado Avgusta Kuharja za najboljše diplomsko delo prejme

 

          David Klančišar za diplomsko delo z naslovom »Preprečevanje zastrupitev z ogljikovim oksidom«.

 

Predlagatelj: Katedra za poklicno, procesno in požarno varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.

 

Nagrajenec prejme plaketo in denarno nagrado v znesku 200 evrov ter se vpiše v evidenco nagrajencev za najboljše diplomsko delo pod zaporedno številko 19.

 


IV. Priznanje za izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in zdravja pri delu  v društvih in sekcijah varnostnih inženirjev prejmejo:

 

 1. Luka Bratec, Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
 2. Matjaž Časl, Društvo varnostnih inženirjev Velenje
 3. Nikolina Vidovič, Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
 4. Oras Jerman, Društvo varnostnih inženirjev Koper
 5. Srečko Slemenšek, Društvo varnostnih inženirjev Celje
 6. Vesna Avsenik, Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto
 7. Zvonko Milošič, Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj

 

Dobitniki priznanj prejmejo plaketo in se vpišejo v evidenco dobitnikov priznanj pod zaporednimi številkami od 167 do 173.

 

 

Dr. Jožef Horvat,

predsednik šeste uprave Fundacije Avgusta Kuharja

Dr. Jožef Horvat - 3. 10. 2018 izvoljen za predsednika šeste uprave Fundacije Avgusta Kuharja 2018-2022

 

Dr. Jožef Horvat iz Društva varnostnih inženirjev Ljubljana je bil 3. 10. 2018 na 2. seji šeste uprave Fundacije Avgusta Kuharja soglasno izvoljen za njenega predsednika v obdobju 2018-2022.

 

 

Dr. Jožef Horvat, novi predsednik uprave fundacije

 

 

Šesta uprava je na seji določila dobitnike nagrad in priznanj Avgusta Kuharja v letu 2018 za izjemno delo v stroki varnosti in zdravja pri delu. Podelitev bo 15. 11. 2018 ob 15.00 v Ajdovščini na tradicionalnem skupnem posvetu Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije in Zbornice varnosti in zdravja pri delu.

 

 

Šesta uprava na svoji drugi seji

Razpisi nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za leto 2018

 

Šesta uprava Fundacije Avgusta Kuharja v mandatu 2018-2022 je 24. maja 2018 pripravila razpise za podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za leto 2018:

 

 1. Razpis za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za leto 2018 za izjemni dosežek v stroki varnosti in zdravja pri delu,
 2. Razpis za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za leto 2018 za življenjsko delo v stroki varnosti in zdravja pri delu,
 3. Razpis za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za leto 2018 za najboljšo diplomsko nalogo,
 4. Razpis za podelitev priznanj Avgusta Kuharja za izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in zdravja pri delu v društvih varnostnih inženirjev za leto 2018.

Razpise najdete na meniju RAZPISI.


Slika s konstitutivne seje šeste uprave Fundacije Avgusta Kuharja 24. maja 2018: od leve proti desni stojijo Franc Mlinar (DVI Velenje), Božidar Jurko (DVI Celje), Jožef Krečič (DVI Koper), Miro Škufca (MDVI Novo mesto), Iztok Trafela (DSDVZD Ptuj).

Imenovana uprava Fundacije Avgusta Kuharja za obdobje 2018-2022

 

Skupščina Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) je 17. 11. 2017 pooblastila izvršni odbor ZDVIS, da imenuje šesto upravo Fundacije Avgusta Kuharja. Izvršni odbor je na korespondenčni seji 20. 2. 2018 imenovala šesto upravo v mandatu 2018-2022 v naslednji sestavi:

 

Društvo:

Predstavnik:

MDVI Novo mesto                      

Miro Škufca

DVI Ljubljana                                

Jožef Horvat

DSDVZD Ptuj                                  

Iztok Trafela

DVI Gorenjske                              

Janez Fabijan

DVIT Maribor                              

Vilko Švab

DVI Velenje                                   

Franc Mlinar

DVI Celje                                       

Božidar Jurko

DVI Severno Primorske regije    

Stanko Ožbot

DVI Koper

Jožef Krečič

Skupščina ZDVIS 17. 11. 2017 sprejela prenovljeni statut in pravilnik Fundacije Avgusta Kuharja in določila postopek za imenovanje šeste uprave za mandat 2018-2022

 

Skupščina Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) je 17. 11. 2017 v Hotelu Golf na Bledu sprejela prenovljeni Statut Fundacije Avgusta Kuharja in prenovljeni Pravilnik o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja.

 

Skupščina je hkrati pooblastila izvršni odbor ZDVIS, da imenuje v šesto upravo Fundacije Avgusta Kuharja za mandat 2018-2022 predstavnike vseh aktivnih društev varnostnih inženirjev.

 

 

Slavnostna brošura 2019

 

 

 

 

Prenesite in oglejte si slavnostno brošuro, ki je bila izdana ob podelitvi nagrad in priznanj Avgusta Kuharja v letu 2019. Za njen ogled kliknite na sličico brošure.

 

 

V četrtek, 7. 11. 2019 ob 15.30 so bile v dvorani Celjanka Kongresnega centra Celje - Celjski sejem (Dečkova cesta 1, Celje) podeljene nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za leto 2019. Podelitev je bila ob zaključku tradicionalnega simpozija »Varno in zdravo delo - Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi«, ki sta ga organizirali Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije in Zbornica varnosti in zdravja pri delu. Podeljena je bila ena nagrada za izjemni dosežek, ena nagrada za življenjsko delo, ena nagrada za najboljšo diplomo in šest priznanj za izjemno strokovno delo v društvih varnostnih inženirjev. Podeljevalci nagrad in priznanj so bili:

1.      mag. Katja Rihar Bajuk, generalna direktorica Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost!

2.      dr. Jožef Horvat, predsednik uprave Fundacije Avgusta Kuharja,

3.      gospoda Stanko Ožbot, predsednik Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije,

4.      gospod Gorazd Sušnik, podpredsednik Zbornice varnosti in zdravja pri delu.

 

 

Skupinska slika dobitnikov in podeljevalcev nagrad Avgusta Kuharja, 7. nov. 2019, Celje (Foto Sebastjan Auser)