• Donatorji

Postanite donator/sponzor Fundacije Avgusta Kuharja


Fundacijo poznate kot neprofitno ustanovo, ki jo je ustanovila Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS). Podeljuje nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu. Vsi člani uprave delujemo kot prostovoljci in smo se odrekli nagradi za svoje delo. Ves denar, ki ga fundacija zbere, uporabimo za kritje stroškov podelitve nagrad in priznanj ter za promocijo stroke na prireditvah za mlade. Naše delo bi bilo nemogoče brez donacij naših prijateljev. Vsaka donacija, ne glede na znesek, je za nas dragocena!

 

Prosimo vas, da svojo donacijo nakažete na naš
poslovni transakcijski račun:
Fundacija Avgusta Kuharja, Dalmatinova ulica 4, 1000 LJUBLJANA
Številka računa: 02222-0020298177
pri: NOVA LJUBLJANSKA BANKA, d. d.


Številka v davčnem registru: 69361550
Fundacija Avgusta Kuharja je v skladu s 94. členom ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/2006) oproščena obračunavanja DDV.

 

POMEMBNO OPOZORILO: V skladu z 59. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/2006), sme zavezanec uveljavljati zmanjšanje davčne osnove za donacije rezidentom Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje nepridobitnih dejavnosti, do zneska, ki ustreza 0,3 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.


Donatorjem obljubljamo:

  • predstavitev v slavnostni brošuri fundacije o prejemnikih nagrad in priznanj,
  • predstavitev v nagovoru in na plakatu na odru kongresnega centra na podelitvi nagrad in priznanj Avgusta Kuharja,
  • predstavitev na spletni strani fundacije,
  • poročilo o opravljenem delu v letu.


Podatki o fundaciji:
FUNDACIJA AVGUSTA KUHARJA, Dalmatinova ulica 4, 1000 LJUBLJANA
E-naslov: ; tel.: 051 306 202
Številka transakcijskega računa: 02222-0020298177 pri NLB, d.d.
Številka v davčnem registru: 69361550.
Matična številka: 5983363000
Šifra dejavnosti glavne dejavnosti v Poslovnem registru Slovenije: 94.999
Šifra dejavnosti SKIS 15000
Spletna stran: www.fundacija-avgustakuharja.si

 

Namenite 0,5 % svoje dohodnine Fundaciji Avgusta Kuharja že do 31. 12. 2018, sicer bo o tem, kdo jo bo dobil, namesto vas odločilo ministrstvo


Prijateljem Fundacije Avgusta Kuharja in stroke varnosti in zdravja pri delu

 

Spoštovani! Vabimo vas, da namenite 0,5 % svoje dohodnine Fundaciji Avgusta Kuharja in s tem postanite naš donator! Če namreč tega ne boste storili sami, bo o tem, katera izmed 5000 upravičenih slovenskih nevladnih organizacij bo dobila 0,5 % vaše dohodnine, odločilo namesto vas ministrstvo, pristojno za nevladne organizacije. Tudi ustanova Fundacija Avgusta Kuharja je na seznamu upravičenih prejemnikov, objavljenih na spletni strani FURS in ji torej lahko namenite 0,5 % vaše dohodnine.


POMEMBNO: Tisti, ki se odloči za takšen način doniranja, ne bo v ničemer finančno prikrajšan. Na vašo izbiro ni ne taks in ne sankcij. Donacija ne vpliva na višino vračila ali doplačila dohodnine davčnega zavezanca.

 

Če želite, da bo naša fundacija prejela 0,5 % vaše dohodnine že za leto 2018, morate to storiti najkasneje do 31. 12. 2018. Seveda pa lahko zahtevek vložite tudi po tem datumu, a vaša volja se bo upoštevala šele pri odmeri dohodnine za leto 2019 in naprej.

 

POJASNILO: V letu 2018 je bil sprejet Zakon o nevladnih organizacijah, ki določa, da se 0,5 % neizkoriščenih sredstev dohodnine, ki jih davčni zavezanci ne namenijo za financiranje izbrane nevladne organizacije, od 1. 1. 2019 dalje prenese na Sklad za razvoj nevladnih organizacij. Določa tudi, da za nevladne organizacije pristojno ministrstvo vsako leto odloči, katera nevladna organizacija izmed 5000, ki izpolnjujejo kriterije, bo prejela sredstva tega sklada. Pravno podlago za ustanovitev sklada s 1. januarjem 2019 pa daje novela zakona o izvrševanju proračuna, ki so jo 13. 12. 2018 poslanci sprejeli na izredni seji Državnega zbora RS.

 

Kakšen je postopek za namenitev dela dohodnine izbrani nevladni organizaciji in seveda tudi Fundaciji Avgusta Kuharja? Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko kot davčni zavezanec oddate na enega od dveh možnih načinov:
• elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
• osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu. Obrazec »ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije" najdete in si ga natisnete na naslednji povezavi.

 

NASVETI FURS: Zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije ni treba vlagati vsako leto. Enkrat že vložena zahteva velja za nedoločen čas. To pomeni, da je ni treba vlagati vsako leto. Enkrat že vložena zahteva velja za nedoločen čas. Zahtevo vložite le v primeru, če želite svojo odločitev spremeniti in donacijo nameniti komu drugemu. Zahtevo pa seveda vloži tudi zavezanec, ki se doslej še ni odločil za takšen način doniranja. Donacijo lahko namenite enemu ali največ petim organizacijam. Te so objavljene na posebnem seznamu, ki je objavljen na spletni strani FURS. Če se donacija nameni enemu upravičencu, se mu lahko dodeli največ 0,5 % od odmerjene dohodnine, če pa se razdeli med 5 upravičencev, pa vsakemu pripada 0,1%. Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine. Višina donacije bo odvisna od višine odmerjene dohodnine. Finančni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja.

 

Hvala v naprej za vašo podporo, brez katere Fundacija Avgusta Kuharja ne more izvajati svoje poslanstva - to je promocijo dosežkov stroke varnosti in zdravja pri delu!

 

Vabilo donatorjem v letu 2019

 

 

S klikom na to povezavo najdete vabilo donatorjem v letu 2019

 

 

Seznam donatorjev v 2019

Poglejte si seznam donatorjev, ki so delovanje Fundacije Avgusta Kuharja podprli v letu 2018. Za ogled seznama kliknite tukaj.